Milestone Motion Detection

Probleem. Sluikstorters worden gefilmd. Een auto stopt. Een persoon loopt met afval weg van de camera.
Er zijn beeldopname van de persoon volgens het traject van de groene lijn.
Daarna geen opname meer van de persoon die verder weg van de camera stapt langs de rode lijn.

Milestone CamProp Motion FigVerdwijnt 2

Op het punt waar de groene lijn stopt, is de persoon een te kleine verzameling pixels geworden.
Daar activeert de motion detectie niet meer en is er geen bewegingsdetectie-opname.

Gebruik Post Recording

De fabrieksinstellingen voor bewegingsdetectie werken doorgaans behoorlijk.

Om deze instellingen niet te moeten wijzigen kan je in de eerste plaats de Post Recording verhogen.

In Camera Properties / Recording Properties / Enable post-recording

Standaard post-recording staat op 3 s. Verhoog deze naar 10 seconden.

Milestone CamProp Recording Post10sec

In ons voorbeeld. Bewegingsdetectie tot 2/3 van het beeld.
In tien seconden stapt de persoon het laatste 1/3 van het beeld uit.

Configureer Motion Detection

Neem de tijd om de Milestone bewegingsdetectie te leren kennen.
Een balkindicator gaat van groen naar rood.

Kies een Detection Resolution.

De bewegingsdetectie reageert anders als het snel mag gaan FAST 12%, degelijk moet zijn OPTIMIZED 25% of grondig moet zijn FULL 100%

Milestone CamProp Motion Fast12

FAST 12% vraagt de minste rekenkracht van de recorder. Bij FULL 100% en veel camera wordt de processor overbelast.

Kies de gevoeligheid en de drempelwaarde.

Vraag iemand om in beeld te lopen langsheen de grenzen van het beeld.
Kijk hoe aanpassingen van de gevoeligheid (Sensitivity) en de drempel (Motion) reageren.

Enkel voorbeelden :

Milestone CamProp Motion 1

Milestone CamProp Motion 2 Milestone CamProp Motion 3

Level rood. Balk volledig.

Fietser dichtbij in beeld en een groot object

  Level rood. Balk groter dan drempel.
Opname door bewegingsdetectie OK
Fietser aan het einde van de straat

 

Milestone CamProp Motion FiguurtjeNiet Milestone CamProp Motion FiguurtjeWel

Level groen
Persoon in rode cirkel.
Gedetecteerd maar niet opgenomen

Level rood
Persoon in rode cirkel.
Gedetecteerd en wel opgenomen