IPv4 versus IPv6

Een IP-adres in IPv4 bevat 4 groepen cijfers. Bij een IPv4-adres horen een Subnet mask-adres en Gateway-adres.

                                         
                                         
             
    IP adress (IPv4)     192   .   168   .   001   .   165      
             
    Subnet Mask     255   .   255   .   255   .   255      
             
    Default Gateway     192   .   168   .   001   .   001      
             
    Primary DNS     195   .   130   .   130   .   129      
             
    Secondary DNS     195   .   130   .   131   .   129      
             
                                         
                                         

 

Een IP-adres in IPv6 bevat 8 groepen hexadecimale cijfers. Subnet mask en Gateway-adres zijn ingebouwd in de header.

                                                                         
                                                                         
             
    IP adress (IPv6)     3FFE   :   6A88   :   85A3   :   13A4   :   08D3   :   8A2E   :   03A0   :   DB92      
             
    Primary DNS     3FFE   :   6A88   :   85A3   :   124C   :   49C1   :   FE80   :   01A5   :   19A3      
             
    Secondary DNS     3FFE   :   6A88   :   85A3   :   69F1   :   8FEA   :   01A5   :   8FEA   :   6A4C      
             
                                                                         
                                                                         

 

De configuratie van een IP-Camera in een IPv4-systeem vereist de instelling van IP-adres, Subnetmask, Gateway en DNS.
Minstens 48 cijfers moeten correct worden ingevoerd.

In een IPv6-systeem moet men per camera 64 karakters foutloos invoeren.

Dat is een verhoging van de werklast met 33 % !

De camera installateur heeft best typvaardig (dactylo) is liefst niet cijferblind (discalculie).

Go to top