De nieuwe aangifte voor camera's van de federale overheid vraagt de azimuth (sic) van elke camera.

Je kan er kiezen tussen alle windstreken : noord, oost, zuid, west.

Azimut en de sterren


Wat is het azimut ? Wikipedia helpt ons.

Het azimut is één van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel.
In dit stelsel wordt de positie van een object aan de hemel, aangegeven door de twee coördinaten: azimut en elevatie (altitude, hoogte).
Het azimut is daarin de horizontale component, de kompasrichting, dus de hoek met het noorden gemeten over het oosten.
Gewoonlijk wordt het azimut uitgedrukt in graden.

 Azimut Ster

 

Azimut en camera's


In CCTV is azimut een instelling in domecamera's.
Domecamera's draaien 360° rond.
Het is voor de operator niet altijd duidelijk in welke richting de camera kijkt.

Zonetitels helpen de kijkrichting te definiëren.
Azimut linkt de zonetitels met de windstreken : noord oost zuid west.
Azimut ON en bepaal de noordrichting "NOORD".
Draai de camera 90° rechtsom en er verschijnt "OOST" in het beeldscherm.
Draai de camer nu 180° linksom en er verschijnt "WEST" in het beeldscherm.

Azimut Camera

In de praktijk wordt niet het magnetische noorden gedefinieerd.
Men draait de camera in de richting van Halle.
Dit definiëren we als 'het noorden'.
De tekst "NOORD" vervangen we met de tekst "HALLE".
(oost, zuid, west, vervangen we door spaties)

Kijkt de operator naar een camera op de ring rond Brussel, dan leest hij liever "HALLE" in plaats van "ZUID-WEST".

Het Vlaams verkeerscentrum gebruikt camera's met "kijkrichting variabel".
In het beeld zie je een zone-titel "HALLE".

Kijkrichting Halle

 

 

Azimut in de aangifte van Binnenlandse Zaken


Binnenlandse zaken en de politie wensen de plaats van de camera te kennen.
Waar een postadres voor "plaats" voldoende zou moeten zijn, dient men op het nieuwe aangifteplatform het azimut op te geven.

De applicatie lijkt geschreven voor de politiediensten die een camera op de invalswegen plaatst.

Op de Chaussée de Mons (in Halle dus) kiest de agent azimut "Zuid-West".
Liever zou hij kijkrichting Bergen ingeven, maar de agent heeft geen keuze.

 

Luc Alloo Wegpolitie

 

          Wegpolitie : "Luc Alloo zit op onze achterbank met een cameraploeg, maar een overvaller vlucht weg op de N6 richting Mons. Hebben we daar camera's ?"
          Dispatch : "Jawel ! Er staan 2 camera's. De ééne met azimut zuidwest de andere met azimut noordoost. Welke beelden wil je ?
          Wegpolitie : "Luc Alloo vraagt wat is azimut is ?" :)

Voor bedrijven is de opgave van de azimut echter een probleem.
Onze camera hangt hangen 4 meter hoog tegen een muur die op het zuid-westen staat.
De camera brengt de muur niet in beeld, maar is er 30° van weggedraaid.
De camera kijkt niet naar de horizon, maar ongeveer 40° naar beneden.

Vraag van de overheid : wat is de azimut ?

Oplossing :

zuid-westen is ongeveer 225°, min 30° van de muur, dat maakt 195°.

Het azimut is 195°, de elevatie is 50°.

Wat dienen we nu in te vullen op het online aangifte platform ?
Kies ZUID, daar is het lekker warm.
Of NOORD, indien je van Scandinavië houdt.

Whatever !

Azimut besluit


Kunnen we azimut vervangen door kijkrichting in de online aangifte ?
Als azimut niet vermeld wordt in het koninklijk besluit van 8 mei 2018, is de vraag van Binnenlandse Zaken dan gewettigd en in overenstemming met de AVG ?

Vraag 1806


logo incertvideo  
 

#

1806

 

Wat betekent Azimut ?

     
       

Antwoord 1

 

Antwoord 2

 

Antwoord 3

 

Oplossing

 
        Azimut en altitude
bepalen de positie
van een hemelster.
  Azimut is de zone titel.
Een optie in PTZ-domes.
  Azimut is de geolocatie van de camera.
Volgens het KB van 8 mei 2018.
   

3

 
 

 

 

Go to top