AD Veiligheid en Preventie - DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid - Direction Sécurité Privé 

  logo ibz  
        
        
   

Lijst van de vergunde ondernemingen voor camerasystemen
Liste des entreprise de systèmes caméra autorisées

  
 

 

 CCVS BV

       
   Kortrijksestraat 101    T :   016 / 84 74 75  
   3010 KESSEL-LO    KBO/BCE :  0827.501.555  
   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
   Handelsbenaming / Dénomination commerciale: CCVS        

           
           
   4 december 2023       p 47 / 245  

 

Klik hieronder voor de volledig lijst.

 IBZ erkende ondernemingen camerasystemen 12-2023

 


 Wet van 2 oktober 2017 - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Art. 7. Wordt als onderneming voor camerasystemen beschouwd, de onderneming die diensten aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera's.

Art. 16. Niemand mag de diensten van een onderneming aanbieden of deze van een interne dienst organiseren indien hij daartoe vooraf geen vergunning heeft gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken.
Niemand mag zich, zonder daartoe een vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken te hebben verkregen, als onderneming of interne dienst bekendmaken.

Art. 17. Niemand mag gebruik maken van de dienstverlening van een niet-vergunde onderneming.

Art. 43. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van een onderneming of een interne dienst, moeten melding maken van de vergunning waarover de onderneming of de interne dienst beschikt.