Gebruik %d/%m/%y voor een leesbare datum 25/12/2013

 

Het instellen van een leesbare datum/tijd op een Axis camera is best ingewikkeld.

Standaard is de tijdsinstelling 2013/12/25. De omgekeerde tijd.

Gebruik onderstaande screenshot om de tijd leesbaar weer te geven.

%d/%m/%y

Axis DatumTijd 3   Axis DatumTijd 2  
Axis DatumTijd 1